Ambitiøs erhvervs­uddannelsesreform på plads

Med en ny aftale, ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, er der et stort kvalitetsløft på vej til erhvervsskolerne. Danmark har brug for, at mange flere unge tager en erhvervsuddannelse for at dække behovet for dygtige faglærte i fremtiden. Reformen baner vejen for attraktive erhvervsuddannelser for unge, og voksne får langt bedre muligheder for at uddanne sig fra ufaglært til faglært.

 
Ambitiøs erhvervs­uddannelsesreform på plads Magnus Fröderberg/norden.org

Aftalen indeholder bl.a. følgende væsentlige nyskabelser: 
• Elever skal have bestået dansk og matematik for at starte på en erhvervsuddannelse.
• De faglige og personlige krav, som skal opfyldes på hver af de 108 erhvervsuddannelser, bliver større og tydeligere. Eleverne skal afprøves inden de afslutter grundforløbet.
• Alle elever – ikke bare de dygtigste - skal fra start til slut udfordres meget mere end i dag. Erhvervsskolerne skal tilbyde fag på et højere niveau, særlige talentspor samt EUX.

Dansk Arbejdsgiverforenings direktør Henrik Bach Mortensen:
"Skal Danmark fastholde en position som et af de mest velstående samfund, så skal vores kompetenceniveau øges år for år. Vi skal ganske enkelt have væsentligt dygtigere faglærte end i dag. Det stiller meget store krav til hele uddannelsessystemet.
Det bliver nu tydeligere for elever og forældre samt vejledere på folkeskoler, at erhvervsuddannelserne er både krævende og udfordrende uddannelser, hvor de mest ambitiøse elever kan nå meget langt og hvor alle udfordres."

Læs mere på Dansk Arbejdsgiverforenings webside og på Undervisningsministeriets webside.