Amerikanske studerende vælger Danmark

 
Stadig flere amerikanske studerende søger til udlandet for at hente kompetencer og ny viden. I de seneste 5 år er der sket næsten en fordobling af antallet af amerikanske studerende, der vælger at tage dele af eller hele deres uddannelse i Danmark. Det fremgår af den seneste opgørelse fra USA’s største udvekslingsorganisation International Institute of Education. Ugebrevet A4 udtaler: ”De amerikanske studerendes interesse for Danmark er gode nyheder. Ikke alene er det et skulderklap til det arbejde, der foregår på de danske læreanstalter. Det er også et udtryk for at det danske uddannelsessystem er internationalt konkurrencedygtigt, hvilket er afgørende for Danmarks evne til at klare sig i en globaliseret verden”.
Læs mere…