Ammatillinen korkeakoulutus muuttuvan työelämän tarpeisiin

Norjan osaamistarvetoimikunta julkisti teemaraporttinsa tiistaina 14. kesäkuuta. Raportin otsikko on ”Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring” (Ammatillinen korkeakoulutus muuttuvan työelämän tarpeisiin).

 

Uusi osaamistarvetoimikunta nimitettiin 23. kesäkuuta 2021. Toimikunnassa on 18 jäsentä, ja sen monipuolisessa kokoonpanossa ovat edustettuna muun muassa tutkijat ja työmarkkinaosapuolet. Toimikuntaa johtaa Sveinung Skule.

Osaamistarvetoimikunnalla on tärkeä tehtävä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Opinnoissa ja työelämässä tapahtuvat keskeytykset ja väärät valinnat tulevat kalliiksi niin makro-, meso- kuin mikrotasolla. Tarvitsemme laajan ymmärryksen niin omista osaamistarpeistamme kuin yhteiskunnan osaamistarpeista, jotta pystymme tiedostamaan omat tarpeemme ja hankkimaan osaavaa ja oikeanlaista työvoimaa. Norja saattaa tulevaisuudessa menettää kansakuntana paljon tuloja, ellei korkean tuottavuuden elinkeinoille anneta tilaa kehittyä.

Nykyisen toimikunnan toimikausi kestää vuodesta 2021 vuoteen 2027. Ryhmän raporttien toivotaan keskittyvän erityisesti tiettyihin teemoihin. Toimikunta luovutti ensimmäisen teemaraporttinsa korkeakoulutusministeri Ola Borten Moelle tiistaina 14. kesäkuuta. Raportti käsittelee ammatillisen korkeakoulutuksen roolia nykyisten ja tulevien osaamistarpeiden ratkaisemisessa sekä tarkastelee Norjan ammatillisen korkeakoulutuksen tulevaan kehitykseen liittyviä haasteita, ristiriitoja ja arvioita.

Raportissa todetaan, että ammatillinen korkeakoulutus soveltuu hyvin vastaamaan nopeasti uusiin osaamistarpeisiin. Tähän vaikuttaa muun muassa oppilaitosten tiivis yhteys työelämään sekä se, että opinnoissa painotetaan kokemusperäistä oppimista. Raporttiin koottu tieto osoittaa, että ammatillisen korkeakoulutuksen suorittaneet ihmiset ovat haluttua työvoimaa, joiden kohdalla kysyntä ylittää jatkuvasti tarjonnan. Ammatillista korkeakoulutusta vahvistamalla voidaan myös lisätä sosiaalista liikkuvuutta sellaisten ryhmien kohdalla, joista harva rekrytoidaan yliopistokoulutukseen.

Osaamistarvetoimikunta

  • Ensimmäinen osaamistarvetoimikunta nimitettiin vuonna 2017, ja sen toimikausi jatkui vuoteen 2020.
  • Toimikunnan tehtävänä on tuottaa paras mahdollinen asiantuntija-arvio Norjan tulevista osaamistarpeista.
  • Toimikunnan työskentely tuottaa tietoa suunnittelun ja osaamista koskevien strategiapäätöksien pohjaksi.

– Ammatillisella korkeakoulutuksella on tärkeä osa nykyisiin ja tuleviin osaamistarpeisiin vastaamisessa. Sillä on myös potentiaalia kasvattaa rooliaan jatkossa entistäkin tärkeämmäksi, toimikunnan johtaja Sveinung Skule toteaa.

Ammatillisen korkeakoulutuksen tarve lisääntyy teknologisen ja demografisen kehityksen sekä vihreän siirtymän myötä. Nämä muutokset nimittäin lisäävät tarvetta koulutusmuodoille, jotka pystyvät vastaamaan työelämän uusiin, muuttuneisiin vaatimuksiin ripeästi ja joustavasti – ja se ammattikorkeakoulusektorilla osataan. Raportissa myös todetaan, että Norjassa tarvitaan paljon lisää tilastotietoa, tutkimusta ja analyyseja, joiden pohjalta ammatillista korkeakoulutusta voidaan kehittää johdonmukaisemmin.

Osaamistarvetoimikunnan on määrä luovuttaa pääraporttinsa noin vuoden kuluttua. Raportti käsittelee vihreään siirtymään liittyviä osaamistarpeita. Toimikunta osallistuu myös 27. lokakuuta järjestettävään EPALE-NVL-konferenssiin, jonka otsikkona on Læring i nord eli Oppiminen Pohjolassa (ilmoittaudu tästä). Konferenssissa toimikunta kertoo teemaraportissa esitellyistä tutkimustuloksista. Lisäksi toimikunta pitää esityksen DigiNorden-konferenssissa (lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä.)

Lue täältä teemaraportti (norjaksi) jonka aiheena on ammatillinen korkeakoulutus muuttuvan työelämän tukena.

Lue lisää osaamistarvetoimikunnasta (norjaksi) täältä.