Ammatillinen koulutus hakee rooliaan innovaatiotoiminnassa

Ammatillisen koulutuksen asema alueellisessa innovaatio- ja tuotekehitystoiminnassa ei ole selkeä.

 

Sen roolina on lähinnä ollut tukea ja kehittää työelämää, tuottaa korkealaatuista ammatillista osaamista ja varmistaa työvoiman saatavuus. Tämä ilmenee Opetushallituksen tuoreesta tilannekatsauksesta, jossa on tarkasteltu ammatillisen toisen asteen koulutuksen asemaa ja merkitystä alueellisessa ja paikallisessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Katsauksen perusteella näyttää siltä, että alueellinen yhteistyö työelämän kanssa on kiinteää. Työelämän tarpeita kuullaan yhteistyömuotoja kehitettäessä.

Sen sijaan innovaatio- ja tuotekehitysnäkökulma ei tule paljonkaan esille esimerkiksi työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Opintoihin sisältyvä yrittäjyyskasvatus ja opiskelijan aktiivinen rooli tiedon ja ymmärryksen tuottajana kuitenkin luovat edellytyksiä käytännönläheiselle innovaatiotoiminnalle.

Lisää aiheesta