Ammatillisen aikuiskoulutuksen AHOT-prosessit liian standardoituja

Koulutuksen arviointilaitos EVA:n tutkimuksesta ilmenee, että ammatillisten oppilaitosten aikuisopiskelijoille tehtävä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on Tanskassa liian joustamatonta. AHOT-menettelyssä ei huomioida riittävästi esimerkiksi sellaiselta alalta hankittua työkokemusta, johon työntekijällä ei ole koulutusta.

 
Foto: Danmarks Evalueringsinstitut Foto: Danmarks Evalueringsinstitut

AHOT-prosessien perustana ovat standardoidusti määritellyt opinto- ja työsuoritukset, ja 78 prosentissa tapauksista AHOTiin käytetään vain yksi päivä. Tällöin on vaikeaa arvioida aikuisopiskelijoiden osaamista suhteessa koulutusohjelman koko sisältöön, ja myös opiskelijoiden yksilöllisten oppimistarpeiden tunnistaminen on vaikeaa. Niinpä AHOT-menettelyllä tavoiteltava opiskeluajan lyhentäminen saattaa perustua virheellisiin arvioihin.

Lisää aiheesta (tanskaksi)

Lue koko raportti (tanskaksi): ”Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV)”fra december 2017.