Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitus

 
Virkamiesryhmä esittää, että ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitus otetaan käyttöön vuonna 2010. Tulosrahoituksen osuus olisi 5 % lisäkoulutuksen valtionosuuksien kokonaismäärästä ja tulosrahoituksen osuus valtionosuuden määrästä noin 10 milj. euroa. Tulosrahoituksen perusteena olisi koko tutkinnon suorittaminen. Tulosrahoitus maksettaisiin valmistavan koulutuksen järjestäjälle. Tulosrahoitusjärjestelmän käyttöönotto edellyttää muutoksia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja asetukseen Virkamiesryhmä toteaa, että tarvittavan tiedonkeruun valmistelutyö tulee käynnistää välittömästi niin, että tulosrahoituksen perusteena olevat tiedot voidaan kerätä kevään 2009 kustannustietotietokyselyn yhteydessä.
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/
Ammatillisen_lisakoulutuksen_tulosrahoitus.html?lang=fi