Ammatillisten osaamistarpeiden ennakointiin kehitettiin toimintamalli

 

Tavoitteena on tuottaa tietoa tukemaan koulutuksen sisältöjen, kuten opetussuunnitelmien kehittämiseksi tulevaisuuden työelämän tarpeita vastaavasti. Mallin tavoitteena on palvella niin ammatillisen koulutuksen kuin korkeakoulutuksenkin kehittämistä.
Toimintamallia on projektin aikana testattu ja kehitetty kolmella alalla: kiinteistö- ja rakentamisalalla, lasten päivähoidon ja perhetyön sektorilla sekä matkailu- ja ravitsemisalalla. Ennakointiryhmät ovat tuottaneet tietoa oman alansa tulevaisuuden osaamistarpeista seuraavien 10–15 vuoden aikana.

Lisää aiheesta: www.oph.fi/lehdistotiedotteet/2012/027