Ammattiin opiskelevien määrä pudonnut vuoden 2015 uudistuksen jälkeen

Tuoreet raportit kertovat ammattiopintoihin hakeutumiseen ja niiden loppuun suorittamiseen liittyvistä haasteista. Vuoden 2015 ammattikoulutusuudistuksesta huolimatta ammattiin opiskelevien määrä on laskussa.

 

Vuonna 2015 toteutetun ammattikoulutusuudistuksen odotettiin lisäävän ammattioppilaitosten hakijamäärää. Tavoitteena oli, että 25 % ikäluokasta aloittaisi ammattikoulutuksen. 

Tanskan opetusministeriön tuoreet luvut kuitenkin osoittavat, että uudistuksen jälkeen kehitys on mennyt päinvastaiseen suuntaan.

Hakijoiden kokonaismäärä on laskenut jyrkästi, vaikkakin ammattikoulutukseen suoraan peruskoulusta hakevien määrä on kasvanut yhdellä prosentilla. 

Hakijamäärän laskuun nähdään olevan useita syitä. Yksi niistä on hakijoille asetettu arvosanavaatimus, joka on nostanut opiskelijoiden osaamistasoa mutta vähentänyt heidän määräänsä. Toinen syy on harjoittelupaikkojen puute. 

Lisäksi koulutussektoriin vuodesta 2015 lähtien kohdistunut kahden prosentin vuosittainen säästövelvoite on johtanut useissa ammattioppilaitoksissa koulutusohjelmien lakkautukseen ja opettajien irtisanomiseen. 

Uudet analyysit ruotivat uudistetun ammattikoulutuksen tilaa 

Kolme tuoretta raporttia analysoi ammattioppilaitosten nykytilaa ja kuntien vuonna 2018 tekemiä toimenpiteitä. Ammattikoulutuksen haasteita ruotivia raportteja aiotaan käyttää hallituksen työn tukena.