Ammattikorkeakoulujärjestelmä rakenteilla

 
Ruotsin hallitus perustaa uuden ammattikorkeakoulujärjestelmän (Yrkeshögskola) vuoden 2009 aikana. Ammattikorkeakouluun kootaan kaikki toisen asteen jälkeiset ammattikoulutusohjelmat, jotka eivät kuulu nykyisten korkeakoulujen valikoimiin. Määrärahoilla luodaan kolmen vuoden aikana yhteensä noin 1000 uutta opiskelupaikkaa. Hallitus arvioi, että vuonna 2009 uudistukseen käytetään 50 miljoonaa kruunua ja vuosina 2010 – 2011 noin 100 miljoonaa vuodessa. Opintotuen kustannukset sisältyvät summiin.
www.regeringen.se/sb/d/10942/a/111679