Ammattikorkeakoulujärjestelmän perustamista ehdotetaan

 
Ammattikorkeakoulun lähtökohdaksi ehdotetaan nykyisiä toisen asteen jälkeisiä ammattikoulutusmuotoja, jotka eivät kuulu korkeakoulutukseen. Näihin kuuluvat kvalificerade yrkesutbildningen (KY), kunnallisen aikuiskoulutussektorin järjestämä ammatillinen jatkokoulutus (påbyggnadsutbildning, PU), täydennyskoulutukset sekä joissakin käsityöläisammateissa järjestettävä aikuisten oppisopimuskoulutus.  Ehdotuksen mukaan kaikki nämä lakkautettaisiin itsenäisinä koulutusmuotoina. Mahdollisesti myös kestoltaan lyhyitä, vähemmän tutkimussuuntautuneita korkeakoulututkintoja voitaisiin siirtää ammattikorkeakoulujärjestelmään
Ehdotuksessa mainitaan kaksi eri tutkintoa. Yleisen ammattikorkeakoulututkinnon (yrkeshögskoleexamen) suorittaminen edellyttäisi, että opiskelija on saanut hyväksytyn arvosanan kaikista vähintään 60-viikkoiseen koulutukseen kuuluvista opintojaksoista. Kvalificerad yrkeshögskoleexamen -tutkinnon suorittamiseen puolestaan vaadittaisiin 80 opiskeluviikon laajuiset opinnot, joista vähintään neljäsosa on työssä oppimista, sekä lopputyö. Lisäksi opinnot järjestävän organisaation tulisi täyttää tietyt edellytykset.
www.regeringen.se/content/1/c6/10/13/62/6fb921b9.pdf