Ammattikorkeakoulujen rahoitus esitetään siirrettäväksi valtiolle

 

Kuntien osuus ammattikorkeakoulujen rahoituksesta on nykyisin runsaat puolet. Valtion talousarvioesityksessä 2011 ammattikorkeakoulujen kustannukset ovat runsaat 900 miljoonaa euroa, joista valtio maksaa runsaat 400 miljoonaa euroa ja kunnat loput.
Selvityksessä esitetään lisäksi siirtymistä merkittävästi suurempaan tulosohjaukseen. Nykyinen rahoitus perustuu kustannuksiin, mikä voi houkuttaa kustannusten lisäämiseen.
Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua, joissa perustutkintoa suorittavia opiskelijoita on 115 000 ja jatkotutkintoa suorittavia 5 600. Ammattikorkeakoulujen valtionosuusrahoitus määräytyy laskennallisten opiskelijamäärien ja suoritettujen tutkintojen määrien perusteella.

Aiheesta lisää: Minedu.fi