Ammattikorkeakoulujen uudistaminen vauhtiin

 

Uudistuksen yhteydessä ammattikorkeakoulujen rahoitus uudistetaan. Vastuu perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä.
Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua, joissa 118 000 opiskelijaa suorittaa AMK-tutkintoa ja 6500 ylempää AMK-tutkintoa. Valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2011 ammattikorkeakoulujen menot ovat 897 miljoonaa euroa. Summasta 409 miljoonaa otetaan valtion varoista, loppu rahoitus on kuntien vastuulla.

Aiheesta lisää: Minedu.fi