Ammattikorkeakoululaki lausuntokierrokselle

 
Ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan muutoksia, jotta se olisi yhtenäinen parhaillaan valmisteilla olevan uuden yliopistolainsäädännön kanssa. Lisäksi ehdotetaan joitakin muita muutoksia, jotka eivät liity suoraan yliopistolain uudistamiseen.
Laissa ehdotetaan selvennettäväksi mm. ammattikorkeakoulussa suoritettavien tutkintojen asemaa. Lakiluonnos (pdf) ja lausuntopyyntöohje (pdf) ovat luettavissa opetusministeriön verkkosivuilla . Lausunnot pyydetään 7.11. mennessä. Lue lisää
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/10/amk_laki.html
www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/index.html 
(Lakiluonnos, lausuntapyyntöohje)