Ammattikorkeakouluun uusia koulutusohjelmia

 
Tämän hakukierroksen tarkoituksena on saada ammattikorkeakoulujärjestelmän piiriin uusia koulutusohjelmia, jotta toisen asteen jälkeisen ammattikoulutuksen kokonaismäärä kasvaisi. Niinpä toisen asteen jälkeisiä ammattikoulutuksia, joille on jo myönnetty valtion tukea syksyksi 2009 (esimerkiksi kvalificerad yrkesutbildning -koulutukset) ei tällä kierroksella aseteta etusijalle.
www.ky.se