Ammattikoulujen tulosvastuu kasvaa

Ehdotus ammatillisen koulutuksen uudeksi rahoitusmalliksi lisäisi toteutuessaan ammattikoulujen tulosvastuuta.

 

Ehdotuksen mukaan puolet rahoituksesta maksettaisiin suoritettujen tutkintojen ja työelämään sekä jatko-opintoihin siirtymisen perusteella. Toinen puoli olisi opiskelijamäärän mukaan maksettavaa perusrahoitusta. Rahoitusmalli sisältyy ammattikoulutusta koskevaan hallituksen lakiesitykseen, joka on lähetetty lausuntokierrokselle. Rahoituksen lisäksi esityksen tarkoituksena on uudistaa ammatillinen koulutus kokonaisuudessaan. Tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan aiempaa nopeammin ja joustavammin työelämän, talouden ja yhteiskunnan muutoksiin.

Lisätietoa