Ammattikouluopiskelijat Tanskassa vanhempia kuin muualla Euroopassa

 

Lisäksi nuorisoasteen opiskelijat ovat Tanskassa vanhempia kuin missään muussa Euroopan maassa: ammattikoulutus aloitetaan Tanskassa keskimäärin 21,8 vuoden iässä, kun keskimääräinen aloitusikä Itävallassa on 15, Sveitsissä 17 ja Saksassa 19 vuotta. Nuorisoasteen koulutuksesta valmistuvat ovat Tanskassa yli kuusi vuotta vanhempia kuin muualla Euroopassa: keskimäärin 28-vuotiaita. Tämä johtuu muun muassa siitä, että tanskalaisopiskelijoilta kuluu opiskeluun useampia vuosia ja he vaihtavat useammin opinto-ohjelmaa sekä siitä, että valmistuminen saattaa viivästyä harjoittelupaikkojen puutteen vuoksi.
Raportissa todetaan, että tilanne aiheuttaa jatkuessaan ongelmia ja johtaa siihen, että vuonna 2020 ammattitutkinnon suorittaneita on ainakin 30 000 liian vähän. Pätevät ammattiosaajat ovat avaintekijä niin tuotantoyrityksissä, palvelualalla, vähittäiskaupassa kuin julkisella sektorillakin.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Dea.nu