Ammattikoulutuksen arvostusta nostetaan kampanjalla

 
Kampanjalla halutaan nostaa ammattikoulutuksen arvostusta työnantajien ja nuorten parissa. Tavoitteena on nostaa hakijamäärää ja lisätä oppisopimus- ja työssäoppimispaikkoja. Kampanjasta ovat päävastuussa opetusministeriö ja Tanskan ammattioppilaitosten liitto, mutta siihen osallistuu muitakin koulutusalan ja elinkeinoelämän tahoja.
Linkki Tanskan opetusministeriön sivuille