Ammattikoulutuksen tarjontaa kohdennetaan alueellisten ja alakohtaisten tarpeiden mukaisesti

 

Ammatillisen koulutuksen saatavuus suhteessa ikäluokkaan paranee  useimmissa maakunnissa ja erityisesti niissä maakunnissa, joissa koulutustarjonta on ollut niukkaa. Ehdotukseen sisältyy kuitenkin myös monille alueille  kohdistuvia merkittäviä opiskelijapaikkamäärien vähennyksiä, mikä asettaa haasteita koulutuksen järjestäjille.
Ministeriön ehdotukseen pyydetään palaute koulutuksen järjestäjiltä ja muilta sidosryhmiltä vuoden 2012 loppuun mennessä.

Lisää aiheesta: Minedu.fi