Ammattikoulutus Pohjoismaissa

 
Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen aikuisten oppimisen johtoryhmä (SVL) on antanut NVL:lle ja Muodollisen aikuiskoulutuksen verkostolle tehtäväksi valmistaa katsaus aikuisten ammattikoulutusmahdollisuuksista eri pohjoismaissa. Katsauksen tulee valmistua 31.5. mennessä. SVL:n käsiteltyä raportin se julkaistaan sivustolla www.nordvux.net.