Ammattikoulutus huomion kohteena

Färsaarilla on suuri kysyntä käsityöläisistä. Melko harva nuori kuitenkin valitsee ammattikoulutuksen, joten parin vuoden kuluttua koulutetuista käsityöläisistä tulee olemaan suuri pula. Färsaarten käsityöläismestarien yhdistys haluaa ryhtyä toimiin tilanteen muuttamiseksi.

 
Saadakseen lisää huomiota ammattikoulutukselle yhdistys kutsuikin marraskuussa opetusministeri Rigmor Damin tapaamiseen. Tapaamisen tarkoituksena oli pohtia alan nykytilannetta ja keskustella ratkaisuista, joiden avulla nykyinen kehitys voitaisiin pysäyttää ennen kuin haasteet kasvavat liian suuriksi. Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että on syytä käynnistää määrätietoinen tiedotuskampanja, jonka avulla voidaan motivoida nuoria ja esitellä heille ammattikoulutuksen monipuolisia mahdollisuuksia. Kampanjassa aiotaan tuoda esiin muun muassa, että ammattikoulutuksesta voi valmistua ammattiin jo parikymppisenä, että työllistyminen on varmaa ja että valmistuneilla on hyvät mahdollisuudet ryhtyä yrittäjäksi. Tapaamisen jälkeen molemmat osapuolet päättivät yhdessä ryhtyä ennakoiviin toimiin ratkaistakseen käsityöläispulan aiheuttaman haasteen.

Lisätietoa tapaamisesta (fäärin kielellä)