Ammattikoulutuskonferenssissa pohdittiin keskeyttämisten vähentämistä

 
Tammikuussa pidetyssä Tanskan opetusministeriön vuotuisessa ammattikoulutuskonferenssissa keskityttiin paljolti opintojen keskeyttämisten vähentämisen ja niiden syiden pohtimiseen. Kuten aiempina vuosinakin, konferenssissa vaihdeltiin kokemuksia ammattikasvatushankkeista. Konferenssissa ilmeni, että koulutuksen käytännönläheisyys, oppilaitosten ja työpaikkojen välisen yhteistyön lisääminen ja hyvä opiskeluilmapiiri ovat merkittäviä tekijöitä keskeyttämisten vähentämisessä. Opetusministeriön johtavan konsultin Vibe Aarkrogin mukaan ministeriö korostaa hyvien kokemusten levittämisen tärkeyttä.
Kuvauksia konferenssissa esitellyistä onnistuneista kehityshankkeista:
www.emu.dk/fouhistorier/erhverv/index.html
Konferenssialustuksia voi ladata tästä:
www.emu.dk/erhverv/multimedie/fou_januar09.html