Ammattikoulutusraportissa runsaasti parannusehdotuksia

 
Puheessaan opetusministeri Bård Vegar Solhjell korosti, että vaikka Norjan ammattikoulutusjärjestelmä on hyvä jo nykyisellään, sitä on pyrittävä parantamaan jatkuvasti. ”Meillä on taipumus vähätellä ammattikoulutuksen merkitystä. Tähän on tultava loppu. Ammattikoulutusohjelmat ovat korkealaatuisia ja antavat pätevyyden moniin erilaiisin ja erittäin tärkeisiin ammatteihin”, ministeri totesi vastaanottaessaan raportin.
Raportissa ehdotetaan 80:tä eri toimenpidettä. Monet niistä liittyvät opintojen keskeyttämisen estämiseen, joka on yksi ammattikoulutussektorin suurimmista haasteista. ”Toivon työmme johtavan konkreettisiin toimiin, jotka parantavat monien opiskelijoiden elämänlaatua”, Karlsen sanoi. 
www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2008/nou-2008-18.html?id=531933