Ammattikoulutusta arvostetaan Suomessa

 

7.10. julkistettu EU:n Eurobarometri mittaa jäsenmaiden väestön mielikuvia ammattikoulutuksen arvostuksesta sekä heidän asennoitumistaan koulutuksen merkitykseen. Tutkimuksen johtopäätös on, että ammatillinen koulutus suhteessa akateemisiin opintoihin ei ole leimautunut vähemmän tavoiteltavaksi. Arvostus tosin vaihtelee huomattavasti maittain, samoin kansalaisten mielikuvat oman maansa ammatillisen koulutuksen laadusta.
Maissa, joissa uskotaan ammattikoulutuksen arvostukseen kuten Maltalla, Itävallassa ja Suomessa, luotetaan eniten myös sen tuottamiin hyviin oppimistuloksiin. Siellä, missä arvostus on heikointa kuten Latviassa, Liettuassa ja Sloveniassa, epäillään eniten myös oppimisen laatua. 

Lisätietoja: Oph.fi