Ammattikoulutusten arviointiselvitys

 
Koulutuksen tehnyt komitea luovutti 8.4. selvitysraportin suosituksineen koulutus- ja kulttuuriministeri Helena Dam á Neystabølle. Komiteaan kuului edustajia työmarkkinajärjestöistä, ammattioppilaitoksista ja opetusministeriöstä.
Lisäksi komitean työhön osallistui 19-henkinen ryhmä, johan kuului mm. työelämätahojen ja opettajajärjestöjen edustajia.
Komitean päätavoitteina oli mm huolehtia siitä, että Färsaarilla tarjottavat ammattikoulutukset on samantasoista kuin naapurimaissa ja että ne tunnustetaan niissä; solmia sopimuksia molemminpuolisesta tutkintojen tunnustamisesta ja laajentaa yhteistyösopimuksia muiden maiden kanssa; tiedottaa vastavalmistuneille, että he voivat täydentää koulutustaan Färsaarilla tai muissa maissa; ja sopeuttaa ammattikoulutusohjelmat ja niiden hallinnointi Färsaarten edellytyksiin.
Komitean tärkeimpiin suosituksiin kuului mm. työryhmän luominen selvittämään, miten aiemmin hankitun osaamisen arviointi ja tunnustaminen voidaan luoda ja organisoida Färsaarilla.
 
Koko raportti (fäärin kielellä): www.yrkisdepilin.fo