Ammattioppilaitosten opettajien ammattipedagogista osaamista kehitetään

Jotta uuden ammattikoulutusuudistuksen tavoitteet saavutettaisiin, myös opettajien pedagogista osaamista on kohennettava. Tästä syystä kaikkien ammattioppilaitosten opettajien tulee vuoteen 2020 mennessä suorittaa vähintään 10 ECTS-opintopisteen laajuiset ammattipedagogiset opinnot.

 
Opinnot suoritetaan ammattikorkeakouluissa, ja monet oppilaitokset ovat päässeet jo pitkälle koulutusohjelmien suunnittelussa.
Koulutuksen arviointilaitos EVA on laatinut ministeriölle muistion, jossa sekä kartoitetaan tämänhetkistä toimintaa että annetaan osaamisen kehittämistoimenpiteitä koskevia konkreettisia suosituksia. Suosituksissa painotetaan muun muassa, että prosessissa tulee olla esi-, keski- ja jälkivaihe.
1. Osaamisen kehittämisen yhteys organisaation tavoitteisiin tulee varmistaa kehittämistarpeiden strategisen analyysin avulla (esivaihe).
2. Osaamisen kehittämisen tulee olla tiiviisti yhteydessä päivittäiseen käytännön opetustyöhön (keskivaihe).
3. Jatkossa osaamisen kehittämistä tulee jatkoissa käyttää koulujen jokapäiväisessä toiminnassa (jälkivaihe).