Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society

 
Defining the Success Factors. Pulicerat/Published 2012

En gruppe forskere med: Jyri Manninen, Østra Finlands Universitet, Hróbjartur Árnason, Islands Universitet, Anne Liveng, Roskilde Universitet og Ingegerd Green utviklingskonsulent, fikk med utgangspunkt i tretti prosjekt fra alle de nordiske landene oppgaven med å undersøke felles karakteristika eller kjennetegn på prosjekt som på forskjellige måter har lykkes med å skape forutsetninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring av samfunn og arbeidsliv. 

På et arbeidsseminar 8. og 9. september 2011 i Lund med overskriften NORDIC LIGHT ON ADULT LEARNING presenterte forskerne sin preliminære rapport for ett førtitall nordiske eksperter fra forskjellige miljøer og alle de nordiske landene. De aller fleste hadde vært involverte i de valgte eksempler, og de hadde fått den foreløpige rapporten tilsendt i god tid på forhånd. Målet med Lund-seminaret var å gi deltakerne en konkret mulighet til å kommentere og diskutere spørsmålene og analysen. Kommentarer til presisering av arbeidet inkluderte forskerne i sin videre analyse og sluttrapport.

Uppgiftslämnare: Sigrún Kristín Magnúsdóttir

E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Exempel presenteras landsvis

Danmark 
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3

Finland 
Island 
Sverige