Anbefaling til tværfagligt samarbejde mellem skolen, sundhedsvæsenet og socialvæsenet

Fra den 8.-10. oktober blev der afholdt en videnkonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring og fokuserede endvidere på professionsuddannelsernes ansvar og rolle i den sammenhæng.

 
NVL: [Ny utgåva]
Det foregik i videncentret for socialpædagogik og socialtarbejde i Ilulissat med 65 deltagere fra offentlige enheder i Grønland. Der var oplægsholdere fra blandt andet VIA University College og SFI i Danmark, Høyskolen Lillehammer i Norge og Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat, med fællesbudskabet bedre udvikling og læring for børn og unge. I pressemeddelelsen udtaler Kåre Halvorsen, leder af Forskings- og Udviklingsafdelingen på Perorsaanermik Ilinniarfik at konferencen viste, at sammenhæng mellem forskning, uddannelse og praksis fremmer bedre resultater og kan bidrage til fælles forståelse og helhedsorienteret handling, og at børn og unges viden og selvoplevelse med fordel kan inddrages i forskning og udviklingsprojekter samt i undervisningen på professionsuddannelserne.
Konferencen blev afsluttet med anbefalinger og forslag til handlingsplaner, blandt andet om et bedre samarbejde mellem skolen, sundhedsvæsenet og socialvæsenet.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl