Anbefalinger til styrket voksen og efteruddannelsessystem

Regeringen nedsatte i september en ekspertgruppe for voksen- efter- og videreuddannelse.

 

Ekspertgruppen har nu præsenteret sine anbefalinger i rapporten ”Nye kompetencer hele livet”. Ekspertgruppen giver 13 anbefalinger delt op tre temaer. Her nogle af anbefalingerne:

  1. et sammenhængende voksen-, efter- og videreuddannelsessytem som bla. styrkes gennem - en indgang til VEU, øget brg af realkompetencevurderinger, arbejde målrettet mod erhvervsklynger, - oprettelse af partnerskaber for VEU, styrkelse af basale kundskaber og personlige uddannelseskonti
  2. En stærk målrettet erhvervsrettet voksen og efteruddannelsesindsatsbl.a. gennem målretning af offentlig finansierede udbud og fleksibilitet, styrket dokumentation af læringsudbytte, ændret udbudsstyring af AMU, enklere udbetaling af godtgørelse.
  3. Modernisering af partsstyringen

Anbefalinger vil indgå i efterårets trepartsforhandlinger om et styrket VEU system.

Læs mere