Andel elever i videregående skole som ferdiggjør utdannelse og som dropper ut

 

Sju år etter start, år 2009 var andelen av de som hadde gjort ferdig en utdanning steget til 61 % men 28 % hadde droppet ut. Det er oppsiktsvekkende at den antall elever i gruppen dropper ut blir bare 1 % mindre selv om at tiden til å ferdiggjøre en utdanning forlenges fra fire til sju år. Andel elever som ferdiggjorde en utdanning økte fra 45 % til 61 % og andel elever som stadig var blant studerende minsket like mye.  

Mer: www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=5981