Ändringar i finansieringen av utbildningen

Regeringen har kommit överens om budgetramarna och planen för de offentliga finanserna för 2015 - 2018. Under ramperioden kommer utbildningssektorn beviljas ca 140 miljoner euro till för åtgärder som stöder tillväxt, men på vissa andra punkter skärs finansieringen av.

 
Ändringar i finansieringen av utbildningen valtioneuvosto.fi

Inom vuxenutbildningen kommer 10 miljoner euro att satsas på de vuxnas kompetenutveckling under åren 2014-2015. Målgruppen är vuxna som inte har någon utbildning efter grundskolan. Finansieringen av yrkesutbildningen för vuxna kommer däremot att minska med 56 miljoner euro fram till 2017. 
Finansieringen av folkbildningen kommer att minska med 18,5 miljoner euro. Statsrådet har tidigarelagt inbesparingen så att finansieringen minskas redan fr.o.m. 2015 med 10 miljoner euro. År 2017 ska inbesparingen vara totalt uppe i 18,5 miljoner euro.

Läs mera... (bara på finska)