Anerkendelse af realkompetencer i de nordiske lande

 

Alle nordiske lande står overfor udfordringer i forhold til anerkendelse og vurdering af voksnes realkompetence. Som fællestræk peger rapporten bl.a. på, at man i alle fire nordiske lande er kommet længst med at anerkende realkompetencer i forhold til de erhvervsrettede uddannelser, mens det går mere trægt på de videregående uddannelser. Også befolkningernes begrænsede kendskab til realkompetencevurdering er noget der går igen i alle landene.

Læs rapporten: Eva.dk