Anna juoksee maratoneja ja opettaa uussuomalaisia lukemaan

Anna Nylund on työhönsä intohimoisesti suhtautuva opettaja, joka juoksee maratoneja niin usein kun ehtii. Niiden välissä hän opettaa maahanmuuttajille lukutaitoa ja suomen kieltä Eiran hienostokaupunginosassa. – Yritän hoitaa työni niin, että jaksan olla innostunut siitä vielä 30 vuoden päästäkin.

 
Foto: Anna Nylunds privata fotosamling Foto: Anna Nylunds privata fotosamling

– Monet opiskelijoistamme käyvät täällä koulua ensimmäistä kertaa elämässään. Siksi on erityisen tärkeää, että he saavat heti alusta lähtien myönteisiä kokemuksia ja kokevat koulumme viihtyisänä ja turvallisena oppimisympäristönä, Anna Nylund sanoo. Hän on työskennellyt Helsingissä sijaitsevassa Eiran aikuislukiossa vuodesta 2015 keskittyen erityisesti koulun peruslukutaito-opetuksen kehittämiseen ja uudistamiseen

Koulussa tarjotaan aikuisten perusopetusta, ja Anna Nylund toimii suomen kielen ja luku- sekä kirjoitustaidon opettajana. Suuri osa koulun opiskelijoista on alle 30-vuotiaita nuoria aikuisia. Viime vuosina kouluun on tullut paljon opiskelijoita Irakista, Syyriasta, Afganistanista ja Somaliasta.

Oma asenne ratkaisee tulevaisuuden

Monilla opiskelijoilla on isoja puutteita opiskelutekniikassa, mutta koulussa pyritään tukemaan yksilöä ottamaan itse kypsästi vastuuta opinnoistaan.

– Toisaalta on tärkeää, ettemme vaadi opiskelijoilta sellaisia taitoja, joita heillä ei koskaan ole ollut tilaisuutta oppia, Anna Nylund toteaa. Kyse voi olla keskittymiskyvystä tai vaikkapa siitä, että huolehtii opiskelutarvikkeistaan ja tulee ajoissa tunneille.

– Yritän alusta asti iskostaa opiskelijoihini sen ajatuksen, että ihminen voi omalla asenteellaan vaikuttaa oppimiseensa ja menestykseensä.

Kiinnostus perustaitoja kohtaan kasvussa

Eiran aikuislukiossa tarjotaan myös herkästi tukea opiskelijoille, joilla on vaikea elämäntilanne ja jotka ehkä kärsivät stressistä tai unettomuudesta.

– Meidän koulussamme kenenkään ei pidä joutua kokemaan jäävänsä yksin ongelmineen. Koulupsykologi ja kuraattori auttavat opiskelijoita sellaisissa asioissa, joihin minulla ei opettajana ole valmiuksia.

Pulla-koiran-kanssa.jpg

Anna Nylundin vapaa-aikaan kuuluvat koirat ja juokseminen.

Anna Nylund kokee antavansa opiskelijoilleen parhaat eväät elämään ja tulevaisuuteen opettamalla heille suomea ja tukemalla heidän luku- ja kirjoitustaitoaan.

– Ilman näitä perustaitoja on mahdotonta elää itsenäisesti ja hoitaa velvollisuutensa yhteiskunnassa. Olen iloinen siitä, että viime vuosina on alettu kiinnittää enemmän huomiota juuri perustaitojen opetukseen.

Aseta selkeitä tavoitteita

Anna Nylund kohtaa työssään paljon haasteita. Yksi niistä on yksilön tukeminen parhaalla mahdollisella tavalla ja kunkin opiskelijan yksilöllisen tason huomioon ottaminen. Opetusryhmät ovat usein heterogeenisiä, ja opiskelijat kehittyvät keskenään hyvin eri tahdissa.

– Vuosien varrella olen onnistunut laatimaan ja valitsemaan tunneille sellaisia tehtäviä, että opiskelijat voivat harjoitella samaan aikaan erilaisia kieli-, luku- ja kirjoitustaitoja. Sama tehtävä voi auttaa yhtä opiskelijaa kehittämään lukunopeuttaan ja toista laajentamaan sanavarastoaan.

Toinen asia, johon Anna Nylund on alkanut kiinnittää entistä enemmän huomiota, on oppimistavoitteiden asettaminen.

– Olen oppinut kertomaan avoimemmin opiskelijoilleni odotuksistani, myös lyhyen aikavälin odotuksista. Heidän ei pitäisi joutua ”lukemaan rivien välistä”, joten ilmaisen tavoitteet selvästi ja yksiselitteisesti. Toisaalta tuemme oppilaita asettamaan itselleen omia tavoitteita.

Lukutaitoverkosto

Lukutaitoverkosto avoin kokoontumisfoorumi opettajille ja kouluttajille, jotka opettavat luku- ja kirjoitustaitoa aikuisille tai nuorille maahanmuuttajille.

Ryhmä tapaa kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisissa esitellään uutta materiaalia ja hankkeita, ja osallistujat saavat tietoa aikaisemmista ja tulevista kansainvälisistä tapaamisista. Lisäksi osallistujilla on tilaisuus vaihtaa ajatuksia ja ideoita muiden opettajien kanssa.

Tapaamiset järjestetään eri oppilaitoksissa, jolloin opettajat pääsevät tutustumaan muiden työpaikkoihin.

Vuonna 2020 verkoston johtajuus on siirtynyt Taru Elorannalle.

Huoli ilmapiirin kovenemisesta

Luokkahuoneen ulkopuolinen maailma herättää kuitenkin Anna Nylundissa jonkinasteista huolta. Hän viittaa Suomessa käytävään keskusteluun maahanmuuttajista, joilla on matala koulutustaso. Viime vuosina keskustelun sävy on usein ollut kriittinen ja jopa uhkaava.

– Toivoisin, että sen sijaan keskityttäisiin kehittämään ratkaisuja, joiden avulla maahanmuuttajien osallisuus saataisiin työelämän odotuksia vastaavalle tasolle.

Anna Nylund toteaa, että juuri nyt puhutaan paljon itsenäisestä opiskelusta ja kielen oppimisesta työn ohessa. Itsenäinen opiskelu vaatii kuitenkin kykyjä, jotka on ensin opittava koulussa.

– Emme voi olettaa, että ihan toisesta kulttuurista tulevat maahanmuuttajat oppivat nopeasti vieraalla kielellä samat asiat, joita itse olemme saaneet opiskella suomalaisessa peruskoulussa yhdeksän vuotta.

Anna Nylund painottaa, että kielen oppiminen ei tapahdu itsestään työpaikallakaan. Se edellyttää, että työnantaja tarjoaa mahdollisuuksia kielen harjoitteluun monissa eri tilanteissa, ja että joku pystyy ohjaamaan ja edistämään opiskelua.

– Toivoisin, että tulevaisuude yhteiskunnassa ymmärrettäisiin, miten tavattoman vaativaa aikuiselle on oppia lukemaan ja kirjoittamaan täysin uudella kielellä.

Juoksukengät jalkaan

Anna Nylund on kuusi vuotta johtanut peruslukutaito-opetukseen keskittyvää Lukutaitoverkostoa. Hän on myös kirjoittanut aiheesta kolme oppikirjaa.

Larobok-i-lasning.jpg

Anna Nylund on kirjoittanut kolme oppikirjaa, jotka tukevat lukemisen perustaitoja.

– Oppikirjojen laatiminen on antanut hurjasti uusia oivalluksia omasta opetustyöstäni, ja on ollut ilo tehdä yhteistyötä taitavien kollegojen kanssa.

Hän arvostaa myös Alfarådetin pohjoismaisia konferensseja, joissa hän on päässyt tapaamaan pohjoismaisia kollegoita. Kohtaamiset ovat antaneet uutta puhtia päivittäiseen työhön.

aksamistaan Anna Nylund pitää yllä myös huolehtimalla fyysisestä terveydestään.

berlin-marathon.jpg

Anna Nylund kerää voimia koulutyöhön juoksemalla maratoneja eri puolilla Eurooppaa.

– Olen juossut neljä maratonia ja osallistunut lukemattomille puolimaratoneille Suomessa ja Euroopassa. Juoksulenkkien aikana tyhjennän mieleni työasioista ja nautin maisemista ja ympäröivästä luonnosta.