Annullering av IPA kontrakt med Arbeidslivets opplæringssenter var ulovlig

Ombudsmann for den Europeiske union (European Ombudsman) kritiserer EU-kommisjonen skarpt for deres rettergang angående en IPA kontrakt mellom Arbeidslivets opplæringssenter på Island og EU.

 
EUs ombudsman Nikiforos Diamandouros. EUs ombudsman Nikiforos Diamandouros.

Det vurderer Ombudsmannen for den Europeiske union.

Kontrakten ble annullert da Islands medlemsskapsforhandlinger ble suspendert.   Ombudsmannen har anmodet EU om at de holder kontrakten siden Kommisjonens oppførsel er uakseptabel og undergraver de verdiene som man skal bygge på.

Arbeidslivets opplæringssenter fikk IPA støtte (IPA står for Instrument for Pre-Accession Assistance) og tegnet i juni 2012 en kontrakt med EU for prosjektet «Utvikling av realkompetansevurdering for å styrke arbeidsdyktigheten til voksne med kort formell utdanning». Kontrakten innebar bl.a. del finansiering fra Opplæringsfondet. Over ett år etter at arbeidet med prosjektet startet ønsket EUs kontor for utvidelse at tempoet for arbeidet med prosjektet skulle senkes på grunn av usikkerhet om de fremtidige forhandlinger om Islands medlemskap. I desember 2013 ble ensidig oppsigelse av kontrakten proklamert på grunnlag av at forhandlingene mellom Island og EU hadde blitt lagt på is og den 5. februar 2014 ble kontrakten sagt opp med to måneders varsel.  

Her er link i Ombudsmannens web hvor hele vurderingen kan leses på engelsk.