Antal män utan gymnasieutbildning högre på Island

Rapporten Education at a Glance 2018 redovisar att 23,6% av män i åldern 25-34 på Island har inte avslutat gymnasiet.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Detta är högra antal jämfört med de andra nordiska länderna. Om man också jämför med de andra europeiska länderna visar det sig att endast fyra länder i Europa har lägre antal än Island.

Dock har skillnaden mellan könen minskat från år 2003 men det finns fortfarande skillnad mellan huvudstadsområdet och landsbygden.

Antal kvinnor på landsbygden som inte har avslutat gymnasieutbildning i åldern 25–64 har sjunkit från 56% till 30% och antal kvinnor i huvudstadsområdet utan gymnasieexamen är nu 18% i stället för 32%.

Läs rapporten här.