Antal unga som står utan arbete eller studier lägst på Island

Antalet unga som varken arbetar eller studerar är lägst på Island av alla nordiska länderna.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Något fler pojkar än tjejer hoppade av gymnasiet under åren 2003–2012.  

I svar från utbildningsministern Lilja Alfreðsdóttir på Alþingi säger att de är många olika orsaker för att ungdomar hoppar av en utbildning, det kan vara bland annat dåligt studieresultat, attityd till skolan eller dålig psykisk hälsa.

4,1 procent unga i åldern 18–24 är varken inskriven i skola eller har arbete 2017. Ingen annanstans i Norden är siffra lika låg som på Island.

Läs mer här.