Antalet ansökningar ökade till yrkesutbildningen

 
Till yrkesutbildning fanns det i år 62 267 sökande, av vilka 73 % erbjuds studieplats (45 280). Ifjol var motsvarande siffror 56 965 sökande, varav 75 % fick studieplats (42 874). En del av stegringen beror på att nya utbildningar kommit med i den gemensamma ansökan (dans, musik, idrott). Också den ekonomiska situationen kan vara en orsak. Inom yrkesutbildningen var den populäraste branschen i hela landet social- och hälsoområdet med 7 600 sökande.
Till gymnasieutbildning sökte 33 310 unga, dvs 900 förre än på våren 2008. 31 465 sökande får en gymnasieplats.
Info om gemensam ansökan, utbildning och statistik fås under adressen: www.studieinfo.fi.