Antall kortutdannete går ned

Nye tall fra Islands statistikk sentralbyrå viser at i 2012 hadde i underkant av 30 % av folket i aldersgruppen 25 – 64 år kort utdannelse.

 
NVL: [Ny utgåva]

Tall fra arbeidsmarkedets undersøkelse, som Islands statistisk sentralbyrå har gjort, viser at i 2012 har 47 100 personer i aldersgruppen 25 - 64 år kun fullført grunnutdannelse. Andelen er på 29,3 % av befolkningen og har gått ned de siste ti årene, fra 34,6 % i 2003. Til sammen har 35,8 % av befolkningen, 57 000 personer, fullført minst toårig utdanning på videregående skoles nivå. 56 300 personer, eller 36 % av befolkningen i denne aldersgruppen har fullført utdanning fra høyskoler eller universiteter. Andelen av befolkningen som har fullført høyere utdanning har økt fra 2003 da den var på 27,7 %.

Mere: Islands statistisk sentralbyrå

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is