Använd yrkeshögskolan

Hela idén med yrkeshögskolan är att arbetslivet ska få rätt kompetens i rätt tid, i rätt volym och på rätt plats.

 
Yrkeshögskolan (YH) är arbetslivets utbildningsform konstaterar Thomas Persson, Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan i ett debattinlägg i dagens eKuriren. Korta efterfrågade utbildningar levererar kvalificerad kompetens till ett anställande och kompetenshungrande arbetsliv. 2016 har regeringen tillsammans med Svenskt Näringsliv och LO utlyst som yrkesutbildningens år. I dag tar Myndigheten för yrkeshögskolan ett rekordbeslut – aldrig någonsin har så många utbildningar och platser till yrkeshögskolan kunnat godkännas. Sammanlagt beviljas 25 700 platser, en ökning med 33 procent sedan förra året. För Sörmlands län betyder det 880 nya efterlängtade platser till yrkeshögskolan. Besluten innebär att svensk arbetsmarknad kommer att få tillgång till utbildningar som har goda förutsättningar att leverera spetskompetens.
Källa: eKuriren