Åpning av arbeidstorg

 

Prosjektet er i samarbeide mellom Reykjavik, velferdsdepartementet og Arbeidsdirektoratet. Målet er å øke mulighetene for å erverve erfaringer på arbeidsmarked. Målgruppen er de arbeidssøkende som har kortest utdanning og arbeidserfaring og har større behov for støtte enn andre. Arbeidstorget skal møte denne gruppens behov. På torget kan arbeidssøkende mellom 16 – 25 år få personlig yrkes- og studieveiledning for å tilrettelegge planer som baseres på deres behov. Arbeidet eller yrkesopptreningen innebærer at en avdeling, institusjon eller en a v byens bedrifter inviterer folk i trening for en til tre måneder, to til fem dager i uka.

Mer på islandsk: www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/33228