Åpning av konferansen: - Illugi Gunnarsson

Illugi Gunnarsson, minister for utdanning og kultur, Island

 

Illugi Gunnarsson har vært Alltingsrepresentant fra 2007, for Selvstendighetspartiet (Sjálfstæðisflokkinn). Illugi Gunnarsson ble minister for utdanning, forskning og kultur i den nye regjeringen som ble dannet etter alltingsvalget I 2013.

Mer om Illugi Gunnarsson:
>Allthingi 
>Ministeriet 
>Wikipedia