År 2009 – Europeiska temaåret för kreativitet och innovation

 
Förutom utbildning och kultur gäller temaåret bl.a. närings-, region- och forskningspolitik. Under årets lopp arrangeras projekt och evenemang, med vilka man efter att lyfta fram kreativitetens och innovationens betydelse och möjligheter. Det är viktigt att bl.a. skapa en omgivning, som stöder nya idéers uppkomst.
De centrala punkterna för temaåret i Finland är:
• främja handlingssätt som stöder kreativitet och innovation i skolor och läroanstalter
• intensifiera konstanstalternas, företagens samt skolornas, läroanstalternas och högskolornas kontakter
• sprida goda modeller och praxis
• lyfta fram betydelsen av kreativitet och innovation i människornas liv
www.minedu.fi/euteemavuosi/?lang=sv