Är kvalitetsarbete inom vuxenutbildning en omöjlig utmaning?

 
Att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete är en nyckelfråga i dagens vuxenutbildning. Men går det att uppfylla nationella mål om likvärdig kvalitet och samtidigt ta hänsyn till krav på individualisering och flexibilitet? Eller är kvalitetsarbetet en omöjlig utmaning? Det har forskare vid Encell undersökt i en ny studie.

Igår lanserades rapporten ”Kvalitetsarbete i vuxenutbildning”. Rapporten bygger på en studie som genomförts av fyra forskare vid Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande och ger en aktuell inblick i hur verksamhetschefer och rektorer ser på kvalitet och det systematiska kvalitetsarbetet i sin verksamhet.

Läs mer


Källa:  Högskolan i Jönköping