Är yrkeshögskola en bättre väg ut i arbetslivet?

 
Placeringen för dem som har utexaminerats från en yrkeshögskola såg ett drygt år efter utexaminering på flera sätt bättre ut än placeringen för dem som har avlagt en universitetsexamen.
Arbetslösheten bland utexaminerade från yrkeshögskolor är några procent lägre än arbetslösheten bland utexaminerade från universitet. Permanenta arbetsförhållanden är avsevärt vanligare bland utexaminerade från yrkeshögskolor.
Om man bortser från faktorer som har med sysselsättningen att göra, är utexaminerade från universitet överlag nöjdare med sin utbildning och den arbetslivsberedskap den ger. Det inkonsekventa resultatet ifrågasätter om de utexaminerade har för höga förväntningar på en universitetsexamen. Däremot verkar det som om vägen ut i arbetslivet vore kortare för utexaminerade från yrkeshögskolor, medan de som har en universitetsexamen tror på mångsidiga
karriärmöjligheter under kommande år.
http://domino.utu.fi/tiedotus/tiedotukset.nsf/n/NT000032A6.html