Är yrkesutbildningen i en återvändsgränd?

Det hävdar i alla fall rapporten Yrkesutbildningens irrvägar: En systemanalys av svensk yrkesutbildning.