Arbeidsledighet minsker i september

 
I følge Karl Sigurðsson, avdelingsleder for jobb og arbeidsliv hos det islandske arbeidsmarkets direktorat er det på grunn av sommerens oppsving. Han sier at en stigning på ca. 1 % pr måned forventes frem til februar 2010. I følge tall fra direktoratet i sluttet av september har 7.397 personer vært ledige i over ett halvt å og 1.024 vært ledige mer enn ett helt år. Behovet for forskjellige tiltak, så som etterutdanning vokser støtt. I følge Karl deltok knapt 1.100 personer i forskjellige aktiviteter arrangert av direktoratet i slutten av september. Det innebærer forskjellige yrkes- og studierettet tiltak, elevkontrakter, innovasjons prosjekt, yrkestrening og prøveansettelse.