Arbeidslivets opplæringssenter 10 år

Målet med virksomheten er å gi folk på arbeidsmarkedet, som ikke har fullført utdanning på videregående skoles nivå, mulighet til å skaffe seg utdanning eller å styrke sin posisjon på arbeidsmarkedet.

 
NVL: [Ny utgåva]

Det tiende årsmøtet til Arbeidslivets opplæringssenter avholdes den 5. desember i Reykjavík. Etter ti år er det en god anledning til å ta et tilbakeblikk og se på resultatene. Arbeidet har vært målrettet etter tre hovedlinjer: beskrivelse av nye studieretninger, studie- og yrkesveiledning og validering av realkompetanse. Nesten 40 nye studieretninger er beskrevet, deltakerantall har steget i raskt tempo. I 2003 var antallet 55 mens i 2012 var det steget til 2 760. Over 20 000 personer har deltatt i presentasjonsmøter for studie- og yrkesveiledning, 25 000 personer har fått individuell samtale i totalt 48 000 ganger. Fra 2007 og fram til midten av 2013 har 2 014 personer gjennomgått validering av realkompetanse.

Mere på islandsk: www.frae.is/frettir/nr/448/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is