Arbeidslivets opplæringssenter får en utmerkelse for valideringsinnsats

Prosjektet, «Utvikling av realkompetansevurdering for å styrke arbeidsdyktigheten til voksne med kort formell utdanning» som Arbeidslivets opplæringssenter leder, fikk en utmerkelse på en internasjonal konferanse i Rotterdam 9. -11. april.

 

Målet med prosjektet er å framskynde oppbyggingen av et system for realkompetansevurdering hvor voksne får anerkjent sine kompetanser for å forkorte studier eller mot standarder for bestemt jobb. Samtidig pågår arbeid med å forbedre kvaliteten og resultatene av realkompetansvurderingsprosjekter. Ved forberedelser av prosjekter har krevd bredt samarbeid med interesserte parter og prosjektene gjennomføres av livslanglæringssentrene i samarbeid med de respektive videregående skoler. Prosjektet støttes av EU.

Mer på islandsk: www.frae.is/frettir/nr/463/