Arbeidslivets opplæringssenter får støtte fra Leonardo da Vinci programmet

 
Fas prosjekt heter REVOW Recognition of the Value of Work (Verdsetting av kompetanser ervervet i arbeidslivet) og er ett prosjekt som skal overføre resultatene fra ett tidligere prosjekt VOW, Value of work. VOW prosjektet gikk ut på å utvikle realkompetansevurdering ut i fra beskrevne standarder og materiale som skulle forenkle overføring av kompetanser i andre yrker. Prosjektet var prisbelønnet på en stor konferanse i Prag sommeren 2009. 
Det nye prosjektet går ut på å overføre erfaringer og kunnskaper til andre land enn de som deltok i det forrige prosjektet. Målgruppen er medarbeidere i bank og tekniker innenfor industrien. Likeledes skal metodene revideres og videreutvikles bl.a. i forbindelse med EQF, European Qualifications Framework. Prosjektets mål er å forbedre kortutdannets stilling på arbeidsmarkedet.   
Mer om VOW-prosjektet på www.valueofwork.org