Arbeidslivets opplæringssenter flyttet i nye lokaler

 
I huset er også Starfsmennt, læringssenter for de offentlige ansatte og opplæringsfondene Landsmennt, Sveitamennt og Ríkismennt til huse. Alle disse organisasjoner inviterer til åpningsfest torsdagen 3. november 2011. I Ofanleiti 2 bor Mímir-símenntun, livslanglæringssenter også i tillegg til et anntall bedrifter som er opptatt av opplæring og nyskaping.