Arbeidslivets opplæringssenter med i Europeisk prosjekt om rådgivning og veiledning for voksne lærende

 

Arbeidslivets opplæringssenter deltar i et nytt prosjekt finansiert av Erasmus +. Prosjektet omfatter rådgivning og veiledning for voksne lærende (Guidance and Orientation for Adult Learners - GOAL). Prosjektet startet offisielt den 1. februar 2015 og ledes av det flamske utdanningsdepartementet i Belgia. Øvrige partnere er Nederland, Tsjekkia, Slovenia, Litauen og Tyrkia. Prosjektet har som mål å utvikle mekanismer for helhetlig rådgivning for grupper i samfunnet som ellers ikke er deltar i utdanning.

Mer på islandske